כספים: חסכון, עלייה בשער הדולר, טיפים לחסכון- כל הפרטים בקבוצה.